Vi vill bygga fler bostäder för ökad inflyttning.

Vi har tillsammans lyckats vända en negativ trend! De två senaste åren har befolkningen i Bergs kommun ökat. Den länge pågående minskande befolkningstrenden har brutits och det är nu fler som flyttar till Bergs kommun och det föds fler barn. Detta behöver vi hålla i och vi måste skapa förutsättningar för att den positiva trenden ska hålla i sig. Det handlar både om att skapa förutsättningar för fler nya Bergsbor men även att satsa på oss som redan bor i kommunen för att folk ska vilja bo kvar.

Bostäder måste tillföras för att Bergs kommuns invånarantal ska öka och vi byggde lägenheter för första gången på 25 år i allmännyttan under 2017. Det ska vi fortsätta med. Kommunfullmäktige har tagit en bostadsförsörjningsplan där vi beslutar om 75 – 100 nya bostäder innan år 2028. Detta är ett viktigt beslut för ökat invånarantal.

Vi vill:

  • Följa bostadsförsörjningsplanen om 75 – 100 nya bostäder innan 2028.
  • Utveckla Villa-bolaget och bygga villor i attraktiva lägen över hela kommunen.
  • Aktivt arbeta med markförsörjning.
  • Fokus på korta handläggningstider, bra service och transparens i kostnader för bygglov.
  • Bygga seniorboende. Seniorboenden behöver tillföras med möjlighet till skalbara insatser och socialt aktivitetsutbud.
  • Bergs hyreshus in i kommunen.

Hitta andra/nya lösningar för att kunna tillgodose kommunens behov på bostadsbyggande.

Bergs Hyreshus in i kommunen.

För kortare beslutsvägar, bättre kommunikation, samlad styrning och efter lång tids analys, extern genomlysning har vi ett strukturförslag som vi går till val på.

Vill vi införa Bergs hyreshus drift, fastighetsförvaltning, administration, utveckling och uthyrning under en nyinrättad teknisk avdelning, befintlig stabsavdelning och tillväxtavdelning.

Samordningsvinster tillsammans med ökad effektivitet och utvecklingstakt är syftet.

I den nya tekniska avdelningen vill vi även föra in städorganisationen i kommunen. Även detta för att hitta samordning och möjligheter till en ökad service för våra lokaler.

Nej till brytning i alunskiffer.

Brytning i alunskiffer är oförenligt med Berg som miljö- och turistkommun. Vi tror på att arbeta för vår kommuns utveckling inom turism, humankapital och näringsliv. Vi tror inte på Bergs kommun som ett ekonomiskt brädspel för utländska prospektörer och gruvbolag där företagens spekulerande och agerande utgör risker för Storsjön, bygderna runt den och kommunens och länets invånare.

Vi måste värna Storsjöns vatten. Storsjön är vattentäkt för fyra kommuner och rent dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Vid all verksamhet i vatten ska vi beakta såväl kortsiktiga som långsiktiga miljökonsekvenser.

 

Fri kulturskola

Det ska inte vara föräldrarnas plånbok som avgör om barn och ungdomar får skapa musik, teater, dans, bild. För oss är det en viktig fråga att Bergs kommun har en inkluderande kulturskola fri från avgifter.

Konst, kultur och eget skapande skänker nya perspektiv eller kan helt förändra människors liv. Kulturens kraft är i sig något helt otroligt och bidrar inte bara till nöje. Kulturens kraft har även förmågan att utmana oss, att låter oss utvecklas inifrån, kulturen får oss att välja nya vägar.

Skol IF för ungas organisering och ökad aktivitet.

Under hela budgetåret 2018 har vi gång på gång lagt upp frågan om att skapa förutsättningar för Skol IF på alla kommunens skolor med Myrvikens skola som förebild. Varje gång har Moderaterna, Centern och Sverigedemokraterna röstat ner vårt förslag. Men vi ger inte upp och nu är det val!

Vi tror på Skol IF för att i tidig ålder lära sig föreningslivets möjligheter, samverka för fler aktiviteter för sig själv och sina skolkamrater. Barn och ungdomars förmågor att skapa och organisera ska vi ta hand om och stötta.

Idrottsaktiviteter för yngre barn, ledarutbildningar, föreläsningar, friluftsdagar, läxhjälp är några av aktiviteter som Skol IF i Myrviken arrangerat.

Utveckla istället för att avveckla

”När ska du flytta, Therese?” Den frågan fick jag ofta i 20-årsåldern, som om det var konstigt att jag valde att bo i min hemby Hackås. Som om det var otänkbart för unga människor med ambitioner att välja landsbygden. Att välja att bo på landsbygden var just det jag tyckte var utmanande och utvecklande. Jag kunde kombinera att vara nära familjen, jobba med spännande uppdrag, fortsätta mina föreningsengagemang, spela teater och vara nära naturen.

Är det inte bra att unga flyttar ut då? För att senare återvända? Jo det är bra om alla får möjlighet att göra det man vill. Jag tycker att vårt ansvar i Bergs kommun är att skapa så goda förutsättningar vi kan för de unga som växer upp här, sedan är det upp till varje individ var de vill bosätta sig. Lyckas vi så kommer alltid Berg att vara ett bra alternativ att bo kvar i eller återvända till.

En stor fördel för oss i Bergs kommun är att här känner vi innevånare oss trygga. I våra medborgarundersökningar står det klart att i Bergs kommun är en trygg kommun att bo i. Att känna sig trygg är viktigt i alla åldrar och ger oss utrymme att vara kreativ, vänlig, ärlig och många fler positiva känslor istället för att vara rädd eller orolig.

En annan viktig fördel hos oss i Berg är att vi samverkar att vi jobbar tillsammans.
I våra små (till invånarantalet räknat) kommuner så blir vi nära varandra. Möjligheterna att hitta lösningar och att samverka är både en nödvändighet och en fördel. Ett av många goda exempel här i Bergs kommun är Klövsjö, en vacker by med engagerade bybor och beläget i en av landets mest växande destinationer, där kom förslag om nedläggning av skolan vid några omgångar, senast 2013. Förslag som möttes av stor oro från bybor och där dialogen mellan kommun och byn kom alldeles för sent och var mer information och envägskommunikation. Vi tog ett nytt grepp och bjöd in till en ny form av dialogmöte. Vad är det viktigaste för byn att kommunen gör och vad kan och vill byn göra själva. Vad kan vi göra tillsammans? Stor enighet rådde, om kommunen kunde lova att skolan skulle vara kvar så skulle vi tillsammans jobba hårt för ökad inflyttning av permanentboende och framförallt av barnfamiljer. Skolan behövde större underlag för en hållbar framtid det var alla överens om. Bybor har jobbat, tjänstemän från kommunen har jobbat. Det var fantastisk roligt att på sista dialogmötet få berätta om att vi tagit beslut om att bygga ut skolan som nu har blivit för liten. Tillsammans jobbar vi bäst, att ha ett samlat fokus och gemensamma mål. Tillsammans vänder vi avveckling till utveckling.

Therese Kärngard
Kommunalråd

Från Bergsliv

Vi vill mer…

Vi söker ditt stöd för att fortsätta utveckla Bergs kommun. Genom samverkan mellan byarna, genom samtal med medarbetare och med företagare bygger vi en starkare och tryggare kommun. .

Vi säger JA till trygg äldreomsorg, utan vinstjakt, i kommunal regi.

Vi vill förbättra studiero och barns mående i skolan.

Vi vill bygga fler bostäder för ökad inflyttning.

Vi vill införa Bergs Hyreshus i den kommunala organisationen.

Vi vill stärka biblioteken och kulturen för att skapa lust till vidare studier, mer kultur och tillgängligare demokrati.

Vi vill fortsätta vårt arbete med ett bra företagsklimat för att starta, driva och växa med sitt företag.

Vi vill arbeta för en bättre infrastruktur, tillgängligt bredband och ökad kollektivtrafik för i Berg.

TRYGGHET LÅNGSIKTIGHET SAMVERKAN MOD OCH FRAMÅTANDA

Blogg på WordPress.com.

Upp ↑